צביון • ייעוץ וניהול ביטחון ובטיחות

ייעוץ וליווי ניהול ביטחון, בטיחות, ניהול סיכונים, אינטגרציה וסינרגיה

בעולם בו הוודאות היחידה היא חוסר וודאות,

כאשר התנאים והנסיבות משתנים בקצב מהיר וכשאיומים חדשים מתגלים תדיר,

כל ארגון נדרש ליכולות שמהוות לעיתים את ההבדל בין חדלון והישרדות לבין הסתגלות, יוזמה, הצלחה והמשך התפתחות.

החברה נוסדה מתוך הכרה בצורך מחד וביכולות שמוצעות מאידך:

פרויקטים

שיתופי פעולה