יזום הסדרה וניהול שת"פ וממשק עבודה רציף והדוק בין הביטחון והגנת סייבר

תחומי אחריות בפרויקט

הגדרת הצורך - התמודדות עם עליה משמעותית בהיקף ועומק תופעת הונאות במתווים מעורבים במרחב הקיברנטי והפיזי כנגד הבנק ולקוחותיו
ניתוח מצב קיים – היעדר מענה ראוי מצד רשויות האכיפה למיגור התופעה
הגדרת מטרות ויעדים
התנעת מחשב ותכנון ליישום
סקר סיכונים ומיפוי מכשולים
מיפוי גורמים רלוונטיים לתהליך
הגדרת מודל הפעלה
הכנת השטח - הטמעת הבנת הצורך, סקירת מצב קיים וסיכונים, גיוס תמיכה ושיתופי פעולה
ייזום הגדרה משותפת יחד עם מערך הגנת הסייבר בבנק של הסיכונים והצורך במענה סינרגטי מתכלל
הכנת תשתיות לשת"פ בתהליכי וממשקי עבודה רלוונטיים
הגדרת מתודולוגיה מבצעית ותו"ל
הגדרת נוהל עבודה משותף
תחילת עבודה
ליווי, הטמעה, הדרכה, פיקוח, בקרת ביצועים, תהליכי תחקיר והפקת לקחים תוך כדי ביצוע
תיעוד ושיתוף בהישגים והצלחות
מעבר ממצב תגובה ליוזמה