ייזום הקמה וניהול תחום הבטיחות בקבוצת בנק הפועלים

תחומי אחריות בפרויקט

ייזום הגדרת האחריות על תחום הבטיחות בבנק במסגרת מח' הביטחון
הגדרת החבות הרגולטורית המשפטית החלה על הבנק בתחום הבטיחות
הגדרת תחומי הביניים הנגזרים מתוקף הגדרת האחריות המקצועית על הבטיחות
הגדרת תחום הגהות כחלק אינטגראלי מהבטיחות בבנק
ריכוז האחריות הכוללת על מערכות, אמצעי הבטיחות וניהול הספקים הרלוונטיים תחת מח' הביטחון בבנק
הקמת מערך נהלים והוראות בטיחות לכלל הבנק וחברות שבקבוצה
הגדרת מדיניות הבטיחות והגהות בבנק ואשרורה ע"י הנהלת הבנק
הגדרת הדרכות ומסירת מידע בתחום הבטיחות והגהות באחריות מח' הביטחון
הקמה, יישום והטמעת מערך הדרכה ותרגול בטיחות במסגרת תכניות עבודה שנתיות עבור כלל עובדי הבנק
שילוב ההיערכות למצבי חירום והדרכות פיקוד העורף במערך ההדרכה
הכשרה והשמת קב"טים וקבלת אחריות על ניהול הבטיחות במסגרת תפקידם וביצוע בקרות חצי שנתיות משולבות
תכנון, אשרור הנהלה ויישום תכנית תלת שנתית למיפוי וטיפול בפערי הבטיחות בבנק בהיקף 50 מיליון ₪ ב 160 אתרים