ייזום וניהול תהליכי שינוי ארגוני, התייעלות וחיסכון לאורך שנים

סקירת יוזמות ויישומן

איחוד ניהול תחומי הביטחון והבטיחות תחת אותה קורת גג תוך איגום משאבים ושימוש בפלטפורמה ובמשאבים קיימים מתוך תפישת ניהול סיכונים ומשאבים אחודה
ייזום והובלת שינויים ארגוניים שהביאו לשיפור ביצועים מחד ולהתייעלות וחיסכון מאידך
שינוי מודל האבטחה מנייח לטריטוריאלי נייד תוך שיפור ביצועים ומענה מבצעי, איגום משאבים בין בנקים וחיסכון של עשרות מיליוני ₪ מדי שנה לבנק
ייזום והקמת תחום מודיעין, חקירות ומניעת הונאות והשאת חיסכון באמצעות מניעת נזקים במיליוני ₪ מדי שנה
ייזום הגדרה ויישום מודל אחיד וחסכוני לתשלום עבור שירותים בתחום הבטיחות
ייזום והגדרת סטנדרט שירותי ייעוץ בתחום הבטיחות והגהות ומודל מחירון ותשלום ייחודי