ייזום פיתוח והקמת מודל האבטחה הטריטוריאלי הנייד כמודל מחייב במערך הבנקאות בישראל

סקירת המיזם

בעקבות פיגוע הטרור במלון פארק - דרישת משטרת ישראל להצבת אבטחה פיזית בבנקים כחלק מהמענה המבצעי לגל הטרור
דעיכת גל הטרור וכשל מודל האבטחה הפיזי הנייח בבנקים כמענה מבצעי לאיום הייחוס הפלילי המתמשך
הגדרת הצורך במודל ותמהיל אבטחה אחר, חדש שונה מהקיים
2012 רצח המאבטח בסניף באר יעקב במהלך שוד – הוכחת כשל מודל האבטחה הנייח
ייזום ניהול תהליך שיח מתודולוגי עם חטיבת האבטחה במשטרת ישראל
תחילת יישום רפורמה ושינוי בדרישות האבטחה של משטרת ישראל מהבנקים - צמצום האבטחה הפיזית הנייחת החמושה
2013 אירוע הרצח בסניף נווה זאב בבנק הפועלים בבאר שבע
בעקבות הרצח יישום הנחיה מידית להצבת אבטחה נייחת חמושה בכל אתרי בנק הפועלים
במקביל חלה עלייה מהותית ברמה, היקף ועצימות תופעת האלימות וההסתה כלפי הבנקים בכלל וכלפי בנק הפועלים בפרט
כשל של מודל האבטחה הפיזי הנייח הקיים בהתמודדות עם תופעת האלימות כלפי הבנקים
יוזמת פיתוח והקמת מערך אבטחה טריטוריאלי נייד ואישורו כמודל אבטחה חליפי לקיים - בשת"פ עם מר אריק רגב מנכ"ל חברת אבטחה
הגדרת האפיון, הדמ"צ, והתו"ל
גיוס תמיכת המנב"טים של כלל הבנקים לנושא
כתיבת הנוהל המבצעי
תכנון והגדרת ניסוי משותף לבנקים באישור רח"ט אבטחה תנ"צ אמיתי לוי. ביצוע הניסוי בהצלחה יתרה
אישור שיטת האבטחה הטריטוריאלית הניידת כמודל האבטחה המחייב במערך הבנקאות ע"י מפכ"ל המשטרה רב ניצב – יוחנן דנינו. הצלחה מבצעית מוכחת לאורך 8 שנים וחסכון של מאות מיליונים בהוצאות