ייזום פיתוח והקמת מערך הטמ"ס הראשון במערך הבנקאות בישראל

תחומי אחריות בפרויקט

הגדרת הצורך המבצעי להקמת מערכת טמ"ס בפריסה ארצית בבנק
ייזום ותכנון מערכת טמ"ס
איתור ספקים רלוונטיים וגיוסם לפרויקט פיתוח וניסוי מערכת טמ"ס ארצית
הגדרת האפיון והדמ"צ
איתור טכנולוגיות רלוונטיות במשותף עם הספק הנבחר לביצוע פיתוח וניסוי
הגדרת הצרכים לביצוע הניסוי - כמות ומיקום סניפים, כמות מצלמות, אופן הצבה והתקנה, שטחי כיסוי, משטר הקלטה, הגדרת הפעלה וכו'
ביצוע פיילוט במשך שנתיים ופיתוח מערכת טמ"ס בפריסה ארצית להקלטה שליטה וצפייה ממוקד הביטחון בבנק
קבלת דרישה ממשטרת ישראל להתקנת מערכות טמ"ס בבנקים
עת קבלת דרישת המשטרה, בנק הפועלים היה הבנק היחיד שהיה מוכן עם מערכת בעלת יכולת מבצעית מוכחת כמענה לדרישה
אשרור תקצוב והתנעת פרויקט התקנת מערכות טמ"ס בכל סניפי הבנק כולל מערכת שליטה ובקרה מרכזית במוקד הביטחון
תכנון וניהול תהליך הרכש בפרויקט
תכנון, ניהול וביצוע פרויקט התקנת מערכות טמ"ס בכל סניפי הבנק (כ 300 אתרים) במהלך של שנת עבודה אחת
בסיום הפרויקט בנק הפועלים היה הבנק הראשון שסיים התקנה ועמד בדרישת משטרת ישראל
מע' הטמ"ס שהותקנו בבנק שולבו מערך הביטחון וחסכו נזקים רבים ומשמעותיים מאירועים פליליים רבים שנמנעו.
מערכת הטמ"ס שפותחה (ביוזמת מייסד החברה) בבנק הפועלים, נרכשה והותקנה ע"י הרוב המכריע של הבנקים האחרים בישראל