ניהול ביטחון ובטיחות באירועים המוניים בבנק בארץ ובעולם

תחומי אחריות בפרויקט

תכנון וניהול הביטחון והבטיחות באירוע גאלה בניו יורק ליותר מ 1000 מוזמנים לרגל 40 שנות פעילות הבנק בארה"ב.
תכנון וניהול מערך הביטחון והבטיחות לאירועים המוניים לכלל עובדי הבנק בארץ.
תכנון וניהול מערך הביטחון והבטיחות לטיולי עובדים לחו"ל במסגרת פעילות וועד העובדים בהיקפים כוללים של אלפי עובדים בכל שנה ובסבבים מתמשכים של מאות עובדים בכל פעם