הקמה וניהול מוקד הביטחון הארצי של בנק הפועלים

תחומי אחריות בפרויקט

תכנון מוקד הביטחון הארצי של הבנק
הגדרה וניסוח תפישת ההפעלה
הגדרה וניסוח הנהלים המבצעיים של מוקד הביטחון
הגדרה וניסוח הנהלים התפעוליים
הגדרה, תכנון ויישום מטריצת תפעול מבצעית של מקרים ותגובות
תכנון ויישום תכנית איוש המוקד - מיון מועמדים, הגדרת המבנה הארגוני, בעלי תפקידים
הכשרה והשמת כח אדם לאיוש המוקד - תכנון ההכשרה, יישום והטמעה
ליווי, בקרה ופיקוח הטמעת מע' המוקד - אזעקה, טמ"ס, בקרת כניסה, מע' בטיחות, בקרת מבנה ומע' מקומיות
ייעול ניהול משאבים - ניצול פלטפורמת מוקד הביטחון לטיפול בנושאים לוגיסטיים ואחרים בבנק
ניהול שוטף של מוקד הביטחון במשך 6 שנים