יזום והקמת תחומי המודיעין, החקירות ומניעת הונאות במערך הביטחון בבנק הפועלים

תחומי אחריות בפרויקט

הגדרת הצורך - סקירה וניתוח מצב קיים ומיפוי פערים אל מול מצב רצוי/נדרש
מתודולוגיה - איסוף מידע רלוונטי ולימוד
הגדרת מטרות ויעדים
התנעת תהליך מחשב ותכנון ליישום
עריכת סקר סיכונים ומיפוי מכשולים
מיפוי גורמים רלוונטיים לתהליך
תכנון הקמת מערך המודיעין, החקירות ומניעת ההונאות
תכנון תהליכי הכשרה, הדרכה, למידה והסמכה
הכנת השטח בארגון - הטמעת הבנת הצורך, סקירת מצב קיים וסיכונים, גיוס תמיכה ושיתופי פעולה פנים ארגוניים
הכנת תשתיות לשת"פ בתהליכים וממשקי עבודה רלוונטיים
איתור טכנולוגיות, אמצעים ושירותים רלוונטיים לתחום
גיוס ספקים רלוונטיים
הגדרת נהלי עבודה
מינוי בעלי תפקידים
התנעת תחילת עבודה
ליווי, הטמעה, הדרכה, פיקוח, בקרת ביצועים, תהליכי תחקיר והפקת לקחים תוך כדי ביצוע
ביסוס ומיצוב המערך בארגון באמצעות תיעוד ושיתוף בהישגים והצלחות - מניעה, וצמצום נזקים במיליוני ₪ בשנה הראשונה לפעילות וזאת ללא תוספת תשומות
מעבר ממצב תגובה ליוזמה