ייזום והקמת יחידת שטח מבצעית למניעה וסיכול פעילות פלילית כנגד הבנק

תחומי אחריות בפרויקט

הגדרת הצורך – התמודדות עם עליה משמעותית בהיקף ועומק תופעת הונאות כנגד הבנק ולקוחותיו
ניתוח מצב קיים – היעדר מענה ראוי מצד רשויות האכיפה למיגור התופעה
הגדרת מטרות ויעדים
התנעת מחשב ותכנון ליישום
סקר סיכונים ומיפוי מכשולים בדגש על ניתוח היבטים משפטיים
מיפוי גורמים רלוונטיים לתהליך
תכנון הקמת היחידה
הגדרת מודל הפעלה
בחירת שותפים לשיתוף פעולה
הכנת השטח - הטמעת הבנת הצורך, סקירת מצב קיים וסיכונים, גיוס תמיכה ושיתופי פעולה
הכנת תשתיות לשת"פ בתהליכי וממשקי עבודה רלוונטיים
הגדרת מתודולוגיה מבצעית ותו"ל
גיוס כ"א – איתור, מיון, בחינה וסינון מועמדים
תכנון וביצוע הכשרות ותהליכי הדרכה ולמידה
איתור טכנולוגיות ואמצעים רלוונטיים לשימוש
ביצוע רכש אמצעים
הגדרת נהלי עבודה
מינוי בעלי תפקידים
תחילת עבודה
ליווי, הטמעה, הדרכה, פיקוח, בקרת ביצועים, תהליכי תחקיר והפקת לקחים תוך כדי ביצוע
תיעוד ושיתוף בהישגים והצלחות – מניעה, וצמצום נזקים כבר מתחילת הפעילות
מעבר ממצב תגובה ליוזמה