ייזום וניהול פרויקט תלת שנתי להסדרת פערי הבטיחות

תחומי אחריות בפרויקט

ייזום, תכנון תהליך מיפוי פערי הבטיחות בבנק
הכשרת כ"א ליישום תכנית שנתית למיפוי פערי הבטיחות
ייזום והגדרת החבות הרגולטורית החוקית להסדרת פערי הבטיחות
יישום סקר מיפוי פערי בטיחות במהלך שנה אחת בהיקף של 300 אתרים
איסוף, ריכוז, עיבוד וניתוח נתוני סקר מיפוי הפערים
תרגום ממצאי סקר הפערים לתכנית הסדרה/טיפול ותיקון הנדרש
ביצוע הערכת עלויות ביצוע פרויקט
הצגת תמונת מצב ותכנית הסדרה תלת שנתית בפני הנהלת הבנק וקבלת אישור תקצוב וביצוע
הגדרה ויישום תכנית רכש לפרויקט הסדרת פערי הבטיחות
קביעת סטנדרטים לביצוע
הגדרת ספקים לפרויקט
הגדרת ממשקי עבודה עם כלל הגורמים - חטיבות רלוונטיות בבנק, מח' בינוי, ספקים, יועצים ורשויות סטטוטוריות
תכנון ובקרת ביצועים - עמידה ביעדים ובסטנדרטים של איכות
יישום ועמידה בלו"ז ביצועים תוך הקדמה של 6 חודשים אל מול התכנון –היקף 160 אתרים, מאות מערכות ו50 מיליון ₪.